Om Dynami

Låt solen sänka dina elkostnader

Vi är experter på att installera solceller på lantbruksbyggnader och, industritak. Vi projekterar, monterar och driftsätter din solcellsanläggning.

Affärsidé

Dynami AB erbjuder kunder inom lantbruk och industri förnyelsebar el och lägre energikostnader genom att erbjuda högkvalitativa kompletta solcellsanläggningar.

Dynami AB är din samarbetspartner från idé till färdig anläggning.

Om Dynami AB

Dynami AB ägs och drivs av Mats Fimmerstad. Mats är uppväxt på en gård i Sörmland och är utbildad Lantmästare med ekonomiexamen. Mats har under många år arbetat med inköp och import från andra länder. Detta har inneburit ett världsomspännande nätverk med leverantörer.

Visste du att...

Vi är ett elinstallationsföretag med egen moteringspersonal och elektriker som har rätt kompetens för att installera solcellsanläggningar.

Vi är inte som andra företag i branchen

Mats Fimmerstads filosofi

Först fixar vi det som inte fungerar, sen kan vi sälja nytt.

Företag ska ta ansvar för sina produkter och leva som de lär.

Våra kunder ska veta vad saker kostar och därför jobbar vi gärna med fasta priser.

Mats Fimmerstad på Dynami

Så här jobbar vi

Vi bevakar kontinuerligt alla dina solcellsanläggningar (under säsongen april-okt) för att snabbt kunna agera när något inte fungerar. Bevakningen sker via larmsystem. Serviceavtal går att köpa till för att få en fördjupad bevakning, ner på komponentnivå, men även utan serviceavtal bevakas anläggningarna och fel som upptäcks kommer snabbt att åtgärdas.

Dynami AB distribuerar ut via egen lastbil för att säkerställa kvalité och att inga osynliga kvalitetsbrister uppstår. Eftersom vi bevakar alla anläggningar kommer transportskador hittas och vi själva bekostar att byta ut defekta komponenter.

Vi kommer alltid den dag vi har bestämt och vi städar efter oss när vi lämnar platsen.

Dynami AB har egen ställning och utbildad personal som bygger godkända ställningar.

Dynami AB arbetar uteslutande med Europatillverkade solcellspaneler där vi kan granska tillverkarna och säkerställa deras rutiner och komponenter.

Personal

Mats Fimmerstad

VD, Lantmästare

Malin Fimmerstad

Ekonomiansvarig

Efraim Pettersson

Projektör och Inköpare

Dalius Kumeta

Arbetsledare, Snickare och Montör

Ludvig

Ludvig Sepp

Elektriker